Küresel borçlar 246 trilyon dolara ulaştı

Yılın ilk çeyreğinde küresel borç 3 trilyon dolar artarak 246 trilyon dolara yükseldi. Toplam borç, ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 320’sine denk geldi. Gelişmekte olan 30 büyük ekonominin hane halkı ve şirketlerin borcunu içeren toplam borç da bu yılın birinci çeyreğinde 69,1 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.


Top